Skulpturer

Inside out

Inside the bubbles

Marmorerade bubbliga lampor

Xavier

Kristalldjuren

Tidigare skulpturer 2006 – 2010